Kredit za mala i srednja preduzeća
Banka Ekonomike pruža veoma fleksibilne i pogodne kreditne proizvode malim i srednjim preduzećima u cilju povećanja ekonomskih aktivnosti i održivog razvoja vaših poslovanja koje utiće i na ekonomski razvoj zemlje.
 
Fleksibilnost kreditnih proizvoda namenjenih za mala i srednja preduzeća izražava se u različitim dospećima, redovnim i neredovnim ratama i grejs periodima uglavnom zasnovanim na finansijski kapacitet biznisa i na specifikacijama intenzivnog plana. Srednjoročni krediti će se uglavnom dozvoliti za finansiranje obrtnog kapitala i reprezentativnog radnog kapitala. Što se tiče kredita za osnovna sredstva, renoviranje, izgradnju ili kupovinu nekretnina (poslovnih prostora, zemljišta, stambenih objekata) period dospeća može da bude dugoročan.
 
Vlasnici malih i srednjih preduzeća mogu da se prijave za sve kreditne proizvode za pojedince, opisanih na delu usluga za individualne klijente.
 
Minimalni iznos kredita:
 
- Od 100,001 evra.
 
Namena:
 
- Radni kapital i reprezentativni radni kapital, 
- Osnovna sredstva 
- Krediti za renoviranje, izgradnju ili kupovinu nekretnina (poslovni prostor, zemljište)
- Mešano
- U svojstvu individualnog klijenta važe svi proizvodi navedeni u “Delu usluga za individualne klijente”
 
Rok dospeća za otplatu kredita:
 
- Sredstva za obrtni kapital do 36 meseci,
- Osnovna sredstva do 84 meseci, 
- Renoviranje poslovnih i stambenih objekata, kupovina nekretnina do 120 meseci.
 
Grejs period: 
 
- Do 12 meseci za biznise, 
- Do 18 meseci za poljoprivredne biznise,
 
Plan otplate:
 
- Redovan ili neredovan,
 
Garant:
 
- Garant nije potreban.