Dozvoljeno prekoračenje za pojedince
Ako su vam potrebna dodatna sredstva na vaš račun, u bilo kom trenutku možete koristiti do 200% iznosa vaše plate.
 
Potrebni dokumenti: Lična karta, Ugovor o radu, 
Nema potrebe za kolateral,
Nema potrebe za garanta,
 
Veoma brz i lak postupak!
Iskoristite ovu priliku koju vam pruža Banka Ekonomike.
 
Banka zadržava pravo da traži dodatna dokumenta ako to smatra potrebnim.