Kampanja me Mastercard
Kampanja me Mastercard
 
Pjesëmarrës ne kampanje do jene te gjithë kartel mbajtësit te cilët do te bëjnë të paktën 10 blerje brenda periudhës 15 ditore, dhe do kenë shpenzuar ne blerje ne POS terminale mjete ne kumulativ ne vlere 200 EUR. 
Çdo klient qe i plotëson këto kushte do rimbursohet nga Mastercard ne vlere prej 6 EUR. Rimbursimi do kthehet drejtpërdrejt ne llogari te klientëve.
 
Qëllimi i kampanjës eshte te rritet përdorimi i kartelës debitore dhe kreditore te brendit Master card.
 
Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në kampanjë duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:
 
  • Të vlefshme konsiderohen 10 e më shumë blerje ne shumën minimale prej 200,00€
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera në POS brenda dhe jashtë Kosovës.
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera online.

Procesi i rimburësimit të klientëve:

  • Për transaksione nga 1 korrik 2022 – 31 korrik 2022 (rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 gusht 2022)
  • Për transaksione nga 1 gusht 2022 – 31 gusht 2022 (rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 shtator 2022)

Kampanja është aktive deri më 31 gusht 2022.
List of videos
Kampanja me Mastercard
Kampanja me Mastercard
21.06.2022 | 12:38
Për kartelat me të cilat janë bërë së paku 10 apo më shumë blerje tek tregtarët vendorë ose
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
10.06.2022 | 04:36
Për qejf ton, deri n’20,000 Eur pa kërkon. Merr kredi individuale deri në 20,000 Eur pa
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 50,000 EURO, PA GARANTUES DHE PA HIPOTEKË
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 50,000 EURO, PA GARANTUES DHE PA HIPOTEKË
03.06.2022 | 02:46
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 50,000 EURO, PA GARANTUS PA HIPOTEKË Nisja marë e mirë. Ndrysho gjërat
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
12.05.2022 | 02:10
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet