Shijo çdo ditë me Mastercard
Shijo çdo ditë me Mastercard
Pjesëmarrës ne kampanje do jene te gjithë kartel mbajtësit te cilët do te bëjnë të paktën 12 blerje brenda periudhës të kampanjës, kampanja  do të zhvillohet në dy periudha: 1 korrik 2024 – 31 korrik 2024, 1 gusht 2024 – 31 gusht 2024, dhe do kenë shpenzuar ne blerje ne POS terminale mjete ne kumulativ ne vlere 400 EUR.
 
2000 mbajtësit e parë të kartës do rimbursohet nga Mastercard ne vlere prej 25 EUR. Rimbursimi do kthehet drejtpërdrejt ne llogari te klientëve.
 Qëllimi i kampanjës është te rritet përdorimi i kartelës debitore dhe kreditore te brendit Master card.
 
Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në kampanjë duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:
 
•    Të vlefshme konsiderohen 12 e më shumë blerje ne shumën minimale prej 400,00€
•    Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera në POS brenda dhe jashtë Kosovës.
•    Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera online.

Fushata promovuese zhvillohet në dy periudha si më poshtë:

•    Periudha e parë – nga 1 korrik 2024 deri më 31 korrik 2024, duke i përfshirë të dyja datat
•    Periudha e dytë – nga 01 gusht 2024 deri më 31 gusht 2024, duke i përfshirë të dyja datat

 

Kampanja është aktive nga 01 korrik deri 31 gusht 2024!
List of videos
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike.
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike.
08.07.2024 | 11:17
Ju njoftojmë se Banka Ekonomike ka ndryshuar Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës, të
Shijo çdo ditë me Mastercard
Shijo çdo ditë me Mastercard
01.07.2024 | 04:08
Pjesëmarrës ne kampanje do jene te gjithë kartel mbajtësit te cilët do te bëjnë të paktën 12 blerje
Kredit Kartela me Këste
Kredit Kartela me Këste
05.06.2024 | 11:56
Lansimi i veçorisë së re të pagesave me këste për të gjitha kredit kartelatBanka Ekonomike
Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
27.05.2024 | 01:23
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 1 Korrik 2024 , hyn në