KREDI INDIVIDUALE DERI NË 15,000 EUR
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 15,000 EUR
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 15,000 EURO, PA HIPOTEKË
 
Ndrysho gjërat për të mirë!

Merr kredi individuale deri në 15,000 Eur

✅ Pa hipotekë
✅ Pa bashkëhuamarrës
✅ Pa garantus
✅ Pa peng

Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt, apo na kontaktoni përmes Qendrës së Thirrjeve 038 500 500 & 049 733 322, apo email adresës: info@bekonomike.com

Apliko online:https://bit.ly/3FMMwR9

*Të gjithë personat individ të cilët marrin paga nga buxheti i Kosovës.
 
Ju poashtu do të përfitoni:

    Kredit kartelë
    Mbitërheqje
    E-Banking (aktivizimi falas)
    SMS Njoftimin
    SMS Info & SMS Top UP.
    Pako atraktive të llogarive

Banka Ekonomike
20 vjet Besim dhe Partneritet
List of videos
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
12.05.2022 | 02:10
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
06.05.2022 | 04:24
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!Nëse ju doni të filloni një karrierë me një Bankë me mundësi
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
21.04.2022 | 02:00
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 26 Maj 2022, çmimorja për
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
11.04.2022 | 12:10
NJOFTIM Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se mbledhja e