Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike

Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës do të kenë disa ndryshime.

Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës në mënyrë të detajuar specifikojnë produktet dhe shërbimet që ofrohen në momentin e hyrjes së klientit në marrëdhënie kontraktuale me Bankën Ekonomike dhe është i strukturuar si më poshtë:

 Përdorimi llogarive,

 • Personat e autorizuar,
 • Shërbimet dhe produktet bankare,
 • Kartelat e Debitit dhe Kreditit, ATM,  
 • Transaksionet në llogari,
 • Produktet kreditore,
 • Urdhërat nga autoritetet lokale,
 • Tarifat dhe provizionet,
 • Privatësia dhe të dhënat,
 • Pronari kryesor përfitues,
 • Mbyllja e llogarisë,
 • Përgjegjësitë dhe te drejtat,
 • FSDK,
 • Klientët me shtetësi Amerikane FATCA,
 • Ankesa dhe hetimi dhe
 • Komunikimi i ndryshimeve.


Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni degën tonë më të afërt për ju, ose kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrat e telefonit 038 500 500 dhe  049 733 322.

List of videos
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
12.05.2022 | 02:10
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
06.05.2022 | 04:24
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!Nëse ju doni të filloni një karrierë me një Bankë me mundësi
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
21.04.2022 | 02:00
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 26 Maj 2022, çmimorja për
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
11.04.2022 | 12:10
NJOFTIM Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se mbledhja e