Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike

Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës do të kenë disa ndryshime.

Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës në mënyrë të detajuar specifikojnë produktet dhe shërbimet që ofrohen në momentin e hyrjes së klientit në marrëdhënie kontraktuale me Bankën Ekonomike dhe është i strukturuar si më poshtë:

 Përdorimi llogarive,

 • Personat e autorizuar,
 • Shërbimet dhe produktet bankare,
 • Kartelat e Debitit dhe Kreditit, ATM,  
 • Transaksionet në llogari,
 • Produktet kreditore,
 • Urdhërat nga autoritetet lokale,
 • Tarifat dhe provizionet,
 • Privatësia dhe të dhënat,
 • Pronari kryesor përfitues,
 • Mbyllja e llogarisë,
 • Përgjegjësitë dhe te drejtat,
 • FSDK,
 • Klientët me shtetësi Amerikane FATCA,
 • Ankesa dhe hetimi dhe
 • Komunikimi i ndryshimeve.


Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni degën tonë më të afërt për ju, ose kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrat e telefonit 038 500 500 dhe  049 733 322.

List of videos
Bone kerrin tond!
Bone kerrin tond!
29.07.2022 | 03:09
Hala pa kerr? Tu pritë që dikush t’merr?! Mos e prit kërkond, bone kerrin tond!•    Çmim
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës
12.07.2022 | 04:00
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës S'ka rëndësi nga vjen, interesin më t'volitshëm te na e gjenë!
Kampanja me Mastercard
Kampanja me Mastercard
21.06.2022 | 12:38
Për kartelat me të cilat janë bërë së paku 10 apo më shumë blerje tek tregtarët vendorë ose
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
10.06.2022 | 04:36
Për qejf ton, deri n’20,000 Eur pa kërkon. Merr kredi individuale deri në 20,000 Eur pa