Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike

Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se mbledhja e përgjithshme vjetore e kuvendit të aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 36-ta me radhë) do të mbahet ditën e enjte, me datë 21.04.2022, në orën 11:00. Mbledhja do të mbahet në lokalet e zyrës qendrore të Bankës Ekonomike, në Prishtinë,  sheshi “Nënë Tereza”, pn.

Për këtë mbledhje propozohet ky REND DITE:                                            

1. Hapja e mbledhjes

Formimi i kryesisë së punës

2. Zgjedhja e komisioneve:
    
a) Komisioni verifikues
b) Caktimi i procesmbajtësit

3. Raporti i komisionit verifikues

4. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar  
                                    
5. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës së bordit të drejtorëve për vitin 2021   
                   
6. Shqyrtimi dhe miratimi:
     
Raporti vjetor i bankës për vitin 2021
Raporti i auditorit të pavarur për vitin 2021
Vendimi për miratimin e llogarisë vjetore për vitin 2021
Plani strategjik 2022-2024  

7. Shqyrtimi dhe miratimi/verifikimi i vendimeve të bordit të drejtorëve për ndryshimet dhe plotësimet e statutit të bankës ekonomike në mes të dy mbledhjeve vjetore të kuvendit të aksionarëve

8. Shqyrtimi i propozimit për delegimin e autorizimeve të kuvendit të aksionarëve për vendim-marrje nga bordi i drejtorëve në mes të dy mbledhjeve
     
9. Zgjedhja e auditorit të pavarur për auditimin e pasqyrave financiare të bankës për vitin 2022

10. Propozim për investime

11. Të ndryshme
 
Banka Ekonomike Sh.A.

Bordi i Drejtorëve

Ftohen aksionarët e interesuar që nga dita e publikimit të këtij njoftimi për thirrjen e mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, në ambientet e zyrës qendrore të bankës, të rishikojnë pasqyrën financiare, me raportet e auditorëve të jashtëm, si dhe dokumentet tjera lidhur me propozimin e vendimeve të vendosura në rendin e ditës të mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, ose të kontaktojnë me sekretarin e mbledhjes, përmes numrit të telefonit +383 49/ 733-315, si dhe përmes email-t zyrtar fatos.begolli@bekonomike.com, në lidhje me dorëzimin/pranimin e materialeve/dokumenteve përkatëse.    
List of videos
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
12.05.2022 | 02:10
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
06.05.2022 | 04:24
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!Nëse ju doni të filloni një karrierë me një Bankë me mundësi
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
21.04.2022 | 02:00
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 26 Maj 2022, çmimorja për
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
11.04.2022 | 12:10
NJOFTIM Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se mbledhja e