Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 26 Maj 2022, çmimorja për persona fizik dhe juridik do të ketë disa ndryshime.
 
Shërbimet/çmimet të cilat do të ndryshohen nga data 26 Maj 2022 janë:
 

•    Procesimi i pagave – brenda dhe jashtë Bankës Ekonomike
•    Dhënja e pëlqimit për legalizim, parcializim dhe bartje të pronësisë
•    Mbështetja financiare e zotuar dhe e pa zotuar
•    Hapja e llogarive për personat fizik dhe juridik
•    Kërkesa për lirim apo ndryshim të hipotekës para përfundimit të kredisë
•    Mirëmbajtja vjetore e Kredit Kartelave
•    Transferet ndërmjet llogarive brenda Bankës Ekonomike
•    Tërheqja e parave të gatshme në arka
•    Transferet ndërkombëtare hyrëse
•    Deponimet e monedhave metalike
•    Produktet e Lizingut financiar për patundshmëri
 

Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni degën tonë më të afërt për ju, ose kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrat e telefonit 038 500 500 dhe  049 733 322.
List of videos
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
12.05.2022 | 02:10
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!
06.05.2022 | 04:24
Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!Nëse ju doni të filloni një karrierë me një Bankë me mundësi
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
21.04.2022 | 02:00
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 26 Maj 2022, çmimorja për
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike
11.04.2022 | 12:10
NJOFTIM Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se mbledhja e