Kampanja Master Card
Kampanja Master Card

Pjesëmarrës ne kampanje do jene te gjithë kartel mbajtësit te cilët do te bëjnë të paktën 10 blerje brenda periudhës të kampanjës, kampanja  do të zhvillohet në tri periudha: 1 korrik 2023 – 31 korrik 2023, 1 gusht 2023 – 31 gusht 2023, 1 shtator 2023 – 30 shtator 2023 dhe do kenë shpenzuar ne blerje ne POS terminale mjete ne kumulativ ne vlere 300 EUR.

 3000 mbajtësit e parë të kartës do rimbursohet nga Mastercard ne vlere prej 10 EUR. Rimbursimi do kthehet drejtpërdrejt ne llogari te klientëve.

 Qëllimi i kampanjës eshte te rritet përdorimi i kartelës debitore dhe kreditore te brendit Master card.
 
Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në kampanjë duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 

  • Të vlefshme konsiderohen 10 e më shumë blerje ne shumën minimale prej 300,00€
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera në POS brenda dhe jashtë Kosovës.
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera online.


Procesi i rimburësimit të klientëve:

  • Për transaksione 1 korrik 2023 – 31 korrik 2023 ((rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 gusht 2023)
  • Për transaksione 1 gusht 2023 – 31 gusht 2023 (rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 shtator 2021)
  • Për transaksione 1 shtator 2023 – 30 shtator 2023 (rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 tetor 2023)


Kampanja është aktive deri më 30 Shtator  2023.

 

List of videos
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë!
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë!
18.08.2023 | 01:59
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë! Afatizo deri në 2 vjet dhe përfito normë efektive të
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
01.08.2023 | 06:53
Ju njoftojmë se Banka Ekonomike ka ndryshuar Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës, të
Njoftim - Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
Njoftim - Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
01.08.2023 | 04:40
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Gusht 2023, hyn në
Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
01.08.2023 | 01:36
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Gusht 2023, hyn në