Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Gusht 2023, bazuar në Rregulloren e Bankës Qendrore, hyn në fuqi Llogaria e pagesës me shërbime bazike, e cila ofron qasje në shërbimet bazike të nevojshme në menaxhimin e financave tuaja.

Llogaria bazike është një lloj i kufizuar i llogarisë e ofruar ekskluzivisht në valutën EUR që është e aplikueshme vetëm për klientët individual të rinj dhe ekzistues (të cilët nuk janë persona juridik).

Shërbimet e përfshira në Pakon Bazike të llogarisë rrjedhëse:
 

 • Hapja e llogarisë
 • Mirëmbajtja e llogarisë
 • Aktivizimi i shërbimit E-banking
 • Deponimi në degë
 • Tërheqja në degë
 • Deponimi në ATM brenda objekteve të Bankës Ekonomike / jashtë objekteve të Bankës Ekonomike
 • Tërheqja në ATM brenda objekteve të Bankës Ekonomike / jashtë objekteve të Bankës Ekonomike
 • Pagesat në të gjitha POS terminalet e bankave tjera në Kosovë
 • Pagesat përmes debit kartelës - Online/E-Commerce në Kosovë
 • Tranferet brenda Bankës Ekonomike - E-banking
 • Pagesat Kos Gyro për Doganat me E-banking
 • Pagesat KESCO përmes E-banking
 • Debitimi direkt
 • Dhënia e gjendjes së llogarisë
 • Mbyllja e llogarisë

Ju mund të zgjedhni pakon bazike me një tarifë të ulët e cila nuk mund të jetë më e lartë se 0,12% e vlerës së pagës mesatare neto mujore në Republikën e Kosovës, e publikuar nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës
 

Për më shumë informata rreth llogarisë bazike, ju lutemi vizitoni degën tonë më të afërt për ju, ose kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrat e telefonit 038 500 500 dhe 049 733 322.
 
Banka Ekonomike
Mendon për ty!
List of videos
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë!
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë!
18.08.2023 | 01:59
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë! Afatizo deri në 2 vjet dhe përfito normë efektive të
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
01.08.2023 | 06:53
Ju njoftojmë se Banka Ekonomike ka ndryshuar Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës, të
Njoftim - Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
Njoftim - Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
01.08.2023 | 04:40
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Gusht 2023, hyn në
Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
01.08.2023 | 01:36
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Gusht 2023, hyn në