--Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 38-ta me radhë)---
--Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 38-ta me radhë)---
Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se mbledhja e përgjithshme vjetore e kuvendit të aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 38-ta me radhë) do të mbahet ditën e marte, me datë 30.04.2024, në orën 10:00. Mbledhja do të mbahet në lokalet e zyrës qendrore të Bankës Ekonomike, në Prishtinë,  sheshi “Nënë Tereza”, pn.

Për këtë mbledhje propozohet ky REND DITE:                                            

1.    Hapja e mbledhjes

Formimi i kryesisë së punës

2.    Zgjedhja e komisioneve:
    
a) Komisioni verifikues
b) Caktimi i procesmbajtësit

3.    Raporti i komisionit verifikues

4.    Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar  
                                    
5.    Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës së bordit të drejtorëve për vitin 2023   
                   
6.    Shqyrtimi dhe miratimi:
      
      Raporti vjetor i bankës për vitin 2023
      Raporti i auditorit të pavarur për vitin 2023
      Vendimi për miratimin e llogarisë vjetore për vitin 2023
      Plani strategjik 2024-2026  

7.    Shqyrtimi dhe miratimi i vendimeve të bordit të drejtorëve për ndryshimet dhe plotësimet e statutit të bankës ekonomike në mes të dy mbledhjeve vjetore të kuvendit të aksionarëve

8.    Përditësimi dhe raportimi i vendimeve të bordit të drejtorëve për ks siguria

9.    Shqyrtimi i propozimit për delegimin e autorizimeve të kuvendit të aksionarëve për vendimmarrje nga bordi i drejtorëve në mes të dy mbledhjeve për bankën ekonomike dhe ks siguria
10.    Zgjedhja e auditorit të pavarur për auditimin e pasqyrave financiare të bankës për vitin 2024

11.    Të ndryshmeBanka Ekonomike Sh.A.

Bordi i DrejtorëveFtohen aksionarët e interesuar që, nga dita e publikimit të këtij njoftimi për thirrjen e mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, në ambientet e zyrës qendrore të bankës, të rishikojnë pasqyrën financiare, me raportet e auditorëve të jashtëm, si dhe dokumentet tjera lidhur me propozimin e vendimeve të vendosura në rendin e ditës të mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, ose të kontaktojnë me sekretarin e mbledhjes, përmes numrit të telefonit +383 49/ 733-315, si dhe përmes email-t zyrtar [email protected], në lidhje me dorëzimin/pranimin e materialeve/dokumenteve përkatëse.     
List of videos
--Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 38-ta me radhë)---
--Njoftim për mbajtje të Mbledhjës së Përgjithshme të Kuvendit të Aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 38-ta me radhë)---
19.04.2024 | 04:04
Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se mbledhja e përgjithshme
Llogari studentore 16+
Llogari studentore 16+
19.04.2024 | 03:53
Me kënaqësi ju njoftojmë se kemi lansuar një produkt të ri për studentët! Paketa studentore është e
Banesë në Bregdet
Banesë në Bregdet
29.03.2024 | 02:08
Afatizo deri në 3 vjet dhe përfito normë preferenciale të interesit, vlera minimale e afatizimit 10,
Merr një makinë me qira me lehtësi sipas preferencave tuaja
Merr një makinë me qira me lehtësi sipas preferencave tuaja
25.03.2024 | 10:41
Të dashur klientë,Lumturia është në udhëtim, prandajrehatohuni dhe kënaquni çdo momentaventure me