Kredi për Investime në Pajisje Efiçiente për Ngrohje për Biznese
Kredi për Investime në Pajisje Efiçiente për Ngrohje për Biznese

SUBVENCION PËR PAJISJE EFIÇIENTE PËR NGROHJE PËR NDËRMARRJET MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

Merr kredi në Bankën Ekonomike për investime në pajisje efiçiente të ngrohjes për biznese.

Përfito nga subvencioni i Ministrisë së Ekonomisë për pajisje efiçiente për ngrohje duke marrë kredi për investim në pajisje efiçiente të ngrohjes për biznesin tuaj.

Investimet në pajisje efiçiente për ngrohje ndikojnë në:

•Uljen e shpenzimeve të energjisë
•Përmirësimin e imazhit dhe reputacionit të biznesit tuaj
•Mbrojtjen e mjedisit

Pajisjet efiçiente për të cilat do të përfitoni nga subvencioni janë:

•Pompa termike- subvencionohet me 20% të vlerës investive dhe deri në 2,000€,
•Kondicioneri/klima efiçiente- subvencionohet me 20% të vlerës investive dhe deri në 1,000€,
•Stufa individuale me biomasë- subvencionohet me 40% të vlerës investive dhe deri në 500€.

Thirrja për fazën e parë është e hapur deri më 31 Janar 2024.

Udhëzime për fazat e aplikimit për subvencionimin e pajisjeve efiçiente:

•Lexoni më shumë për thirrjen publike këtu!

•Shikoni video udhëzuesin se si të aplikoni për subvencionim të pajisjeve efiçiente për ngrohje për NMVM këtu!

Apliko online: https://bit.ly/3FMMwR9
 

Banka Ekonomike
Mendon për ty!
List of videos
Kredi për Investime në Pajisje Efiçiente për Ngrohje për Biznese
Kredi për Investime në Pajisje Efiçiente për Ngrohje për Biznese
25.01.2024 | 10:17
SUBVENCION PËR PAJISJE EFIÇIENTE PËR NGROHJE PËR NDËRMARRJET MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESMEMerr kredi
Njoftim për llogari bazike për Kategorinë e cenueshme
Njoftim për llogari bazike për Kategorinë e cenueshme
29.12.2023 | 03:37
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Janar 2024 (bazuar në
Të nderuar klientë të Bankës Ekonomike
Të nderuar klientë të Bankës Ekonomike
29.12.2023 | 03:01
Të nderuar klientë të Bankës Ekonomike,Me kënaqësi të veçantë dëshirojmë të ndajmë lajmin e
Blej dhe Fito për festat e fundvitit!
Blej dhe Fito për festat e fundvitit!
17.11.2023 | 02:06
Blej dhe Fito për festat e fundvitit!Banka Ekonomike është e lumtur të prezantojë Kampanjën e re të