Banka Ekonomike - Kredi Biznesi
Rrite biznesin tënd me kredi deri në 200,000 eur. Hipoteka dhe Garantuesi nuk janë të domosdoshme për të gjitha shumat.