Kredi individuale - Banka Ekonomike
Kredi individuale deri në 30,000 EUR, pa hipotekë, afati i kredisë deri në 10 vjet