Të nderuar klientë të Bankës Ekonomike,
 
Banka Ekonomike ka zhvilluar platformën “Aplikacioni online për shtyerje të përkohshme të pagesës së kësteve kreditore për biznese”. Përmes platformës online ju mund të paraqitni kërkesën tuaj për shtyerje të përkohshme të pagesës së kësteve kreditore, si rezultat i vështirësive financiare që mund të keni për pagesën e rregullt, për shkak të situatës së krijuar pas shfaqjes së virusit Covid-19.
 
Përmes plotësimit të formës së më poshtme, ju keni paraqitur kërkesën në Bankë për shtyerje të përkohshme të pagesës së kësteve kreditore.
 
* Të gjitha fushat janë të obliguara të plotësohen.
 
Për çdo pyetje shtesë, asistencë në plotësimin e aplikacionit, probleme teknike, apo diçka tjetër, ju mund të na kontaktoni përmes email-it: kujdesindajklientit@bekonomike.com apo Qendrës së Thirrjeve 038 500 500 dhe 049 73 33 22.